Зайти на сайт можна через:
Yandex Google Вконтакте Mail.ru Twitter Loginza MyOpenID OpenID WebMoney

РІШЕННЯ Про районний бюджет Богуславського району на 2015 рік.

16 січня 2015 - Администратор
article223.jpg

РІШЕННЯ

 

Про районний бюджет Богуславського району на 2015 рік.

 

        Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, частини 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного Кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік ”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, районна рада

                                                                          вирішила :

 

 

1.                     Визначити на 2015 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 131 310 900 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  129 913 800 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 397 100 грн., згідно з додатком    № 1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 131 310 900 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 129 913 800 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1 397 100 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 129 913 800 грн. та спеціальному фонду 1 397 100 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  100 000 гривень.

 

4. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

  5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

     - поточні трансферти населенню ;

     - поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 153 000 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Надати право управлінню фінансів Богуславської районної державної адміністрації:

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Богуславському районі про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12. Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації:

- у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) районі обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

13. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

14. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

         15. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

 

- у двотижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України в Богуславському районі;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

 

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.

 

18. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Богуславської районної ради з питань бюджету та фінансів і голову Богуславської районної ради Висотенка М.В.

 

 

 

 

 

Голова  ради                                                                                М.В.Висотенко

 

 

 

м. Богуслав   

30 грудня 2014 року

381 - 35 -VI

 

Додатки до рішення:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 

Похожие статьи:

НовиниГрафік вимкнення електроенергії по Богуславу на селах району

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1365 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

← Назад